Wejdź na szczyt rozpoznawalności z tlsm.pl

Przywitaj się z nami!

Komornik sądowy w dzielnicy Śródmieście w Warszawie – czym się zajmuje?

Łucja Lewandowska 2023-09-11 0 komentarzy
Komornik sądowy w dzielnicy Śródmieście w Warszawie – czym się zajmuje?

Na stronie internetowej komornika sądowego w Warszawie-Śródmieściu znajdują się pisma, jakie należy wypełnić w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Wybór komornika w większości przypadków jest uzależniony od miejsca zamieszkania dłużnika. Rewir funkcjonujący przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola obejmuje również dzielnicę Bemowo. Ograniczenie terytorialne nie jest jednak kryterium wyboru w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych pod warunkiem, że komornik działa wówczas na obszarze właściwości danego sądu apelacyjnego. Z tego względu Marcin Niemirski, komornik sądowy w Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola, świadczy również usługi dla osób fizycznych i prawnych z innych części stolicy.

Jakie są uprawnienia komornika?

W celu uzyskania świadczenia komornik może skorzystać z szeregu przysługujących mu kompetencji. Należy do nich między innymi możliwość sprzedaży i zajęcia własności dłużnika, czyli na przykład należącej do niego ruchomości. Ponadto ma on prawo zajmowania dochodów otrzymywanych na podstawie umowy o pracę, świadczeń takich jak renta lub emerytura oraz dochodów uzyskiwanych z innych tytułów. Komornikowi przysługuje również prawo odbierania rzeczy, które mogą zostać oddane wierzycielowi, a także zajmowania praw majątkowych. W celu rozpoczęcia procesu egzekucyjnego należy dostarczyć odpowiednie pismo, a także oryginał dokumentu poświadczający posiadanie tytułu wykonawczego. Może być nim na przykład orzeczenie sądu, nakaz zapłaty lub akt notarialne. Ważne, aby tego typu dokumenty był opatrzony klauzulą wykonalności.

Skomentuj wpis